Jakich rozmiarów są ptaki?

Mimo, że pustułka nie osiąga żadnych dużych rozmiarów, jakie są charakterystyczne dla wielu osobników z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej przedstawicieli. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega tereny prawie całej Europy, aż po wysokie Alpy oraz wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania pustułka omija jednak koło podbiegunowe, do którego cech klimatycznych, gatunek ten nie jest właściwie przystosowany. Bezwzględnie największą liczebność pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich państwach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania , a także Hiszpania. Spośród tych państw niezaprzeczalny prym wiodą Niemcy, na terenie których występować może aż 60 tysięcy par. Obecnie nasz kraj nie zalicza się do ulubionych miejsc występowania tego gatunku ptaka.

Wielkość ptaków

Pomimo to, jest to dalej najliczniejszy sokół na terenie całego kraju. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązowy kolor, który kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spód ciała ma piękny, kremowy kolor, który jest w charakterystyczny sposób- bardzo gęsto, nakrapiany. Jednakowo u samca jak i samicy występuje długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie węższych, ciemnych prążków. Skrzydła pustułki zaliczyć można do wąskich oraz długich, o końcach przypominających kształtem ostry sierp. Czytaj dalej Jakich rozmiarów są ptaki?